Symulator kodera dla kodu cyklicznego BCH

Ź

Strona głowna projektu
Podstawowe definicje
Kod BCH -wstep
Wyznaczanie wielomianu generacyjnego
Algorytm kodowania
Algorytm dekodowania
Matematyka w kodowaniu BCH
Symulacjia krokowa
Symulacjia automatyczna

Matematyka w kodowaniu BCH

Definicje:
1)Element pierwotny - element ciała, który generuje wszystkie elementy ciała jako swoje kolejne potęgi.
2)Wielomian pierwotny - nieredukowalny wielomian, którego pierwiastkiem jest element pierwotny.
3)Rząd elementu α - najmniejsza liczba j taka, że αi=1,
4)Wielomian minimalny m(x) elementu α - wielomian najniższego stopnia o współczynnikach GF(2), którego pierwiastkiem jest α. Wielomian minimalny jest nieredukowalny w GF(2)


Własności:
1)Wszystkie niezerowe elementy pierwiastkami .
2)Jeżeli p(x) jest nieredukowalnym w GF(2) wielomianem stopnia m i jest jego pierwiastkiem, to wszystkie m pierwiastków możną przedstawić jako .
Elementy postaci nazywane są sprzężeniami elementu α.
3)Jeżeli f(x) jest nieredukowalny w GF(2) i jest jego pierwiastkiem, to f(x) jest wielomianem minimalnym β.
4)Jeżeli i są wszystkimi i rożnymi sprzężeniami (tzn. l jest najmniejszą liczbą taka, że ), to wielomian minimalny elementu można przedstawić w postaciPrzydatne dane:
(Wyznaczanie wielomianów generujących kody BCH, wyznaczanie wektora kodowego)
Tabela ogólnodostępna, zawierająca wielomiany minimalne p(x) ciał rozszerzonych nad w postaci binarnej:

Tabela 1.


gdzie:
-m - stopień wielomianu pierwotnego;
-i - indeks wielomianu minimalnego;

Copyright © Jezikk 2004