Symulator kodera dla kodu cyklicznego BCH

Ź

Strona głowna projektu
Podstawowe definicje
Kod BCH -wstep
Wyznaczanie wielomianu generacyjnego
Algorytm kodowania
Algorytm dekodowania
Matematyka w kodowaniu BCH
Symulacjia krokowa
Symulacjia automatyczna

Algorytm kodowania

Korzystamy tu z macierzy generującej kod lub wielomianu generującego kod.

Korzystanie z wielomianu generującego
Można je sprowadzić do mnożenia wielomianu m(x) odpowiadającemu ciągowi informacyjnemu kodu przez wielomian generujący g(x)

Wektor kodowy kodu:

gdzie:
mi - elementy informacyjne;
ri - elementy kontrolne;

Mając wielomian generujący g(x) stopnia n-k i chcąc wyliczyć wektor kodowy kodu (n,k) postępujemy w poniżej przedstawiony sposób:

- (forma algorytmu Euklidesa)


gdzie:

Za pomocą poniższej zależności można przedstawić część informacyjną wektora kodowego (lewa strona) oraz część kontrolną wektora kodowego (strona prawa):

Copyright © Jezikk 2004